jkbrekne 2017-03-29 13:52:25

Overgangsinformasjon

Overganger samt hospitering i annen klubb

For å være spilleberettiget må spilleren ha spilletillatelse for klubben.

Generelt

For å være spilleberettiget må spilleren ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet.

Alle overganger mellom klubber håndteres elektronisk i FIKS. Hver enkelt klubb har definert en eller fler overgangsansvarlige som av sin klubb har fått fullmakt til å håndtere forespørsler om overganger.

De gamle overgangsskjemaene er erstattet med et «Samtykkeskjema» som spiller/dommer og foresatt for spillere/dommere under 18 år, skal signere. Samtykkeskjemaet sikrer at spiller, og foresatte for spillere under 18 år, signerer og dermed aksepterer at spillere/dommeren bytter klubb. Ved signering av samtykkeskjemaet aksepteres at alle nødvendige saksdokumenter i forbindelse med overgangen lagres elektronisk.

Spilleren er under karantene fra underskrift av skjemaet og kan deretter ikke spille obligatoriske kamper for noen klubber

"Deadline" for amatører er 10. september. Overgangsvinduet er da stengt til 31.12. Det er fullt mulig å melde overgang hele året, men spilleren blir ikke spilleklar for obligatoriske kamper før 1.1. påfølgende år.

Overgangsgebyrer

NFF har vedtatt følgende overgangsgebyrer (2016)

•Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-

•Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-

•Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-

•Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-

•Utlån amatørspiller med kontrakt - kr.1.200,-

•Profesjonell spiller - kr.2.500,-

•Utlån profesjonell spiller - kr.5.000,-

For mer info om saksgang, saksdokumenter og forskjellige typer av overgang se overganger og spillerkontrakter.

Spillere under 15 år

Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte.

Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Dersom spilleren er under 12 år og ikke er registrert i FIKS kan ny klubb registrere spilleren i sin klubb. Husk at for å kunne opptas som medlem i et idrettslag må vedkommende ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben,

NIFs Lov § 10-4.

Amatørspillere over 15 år

Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb.

Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes.

Hospitering - Prøvespill/trening i annen klubb

OFK er kjent med at det inviteres til prøvespilling rundt omkring og ønsker å påminne klubbene om hva som gjelder for spillere som ønsker å prøvespille/trene i andre klubber.

Det kreves skriftlig godkjenning fra nåværende klubb for at en spiller skal tillates å delta i trening med annen klubb! 

Kravet om skriftlig godkjenning følger av Overgangsreglementet § 1-3 og gjelder generelt for alle aldersgrupper.  

Etter denne bestemmelsen kreves nåværende klubbs skriftlige tillatelse for at en spiller skal kunne delta i trening for en annen klubb, jf § 1-3 syvende ledd:  

Når overgang er registrert av NFF, kan spilleren delta i privatkamp og trening for ny klubb. For øvrig kan ikke spiller delta for annen klubb i privatkamp eller trening uten skriftlig tillatelse fra klubben han/hun har spilletillatelse for.”

 For spiller der en overgangsforespørsel er påbegynt, men overgangen ennå ikke er registrert og fullført, kreves det dermed skriftlig tillatelse fra tidligere klubb for at spiller skal kunne delta i trening for ny klubb. Kun en melding fra ny klubb til spillerens nåværende klubb om deltagelse i trening/prøvespilling er ikke tilstrekkelig. 

Overgangsreglementets §§ 4 og 6 regulerer fremgangsmåten som skal benyttes ved overganger:

Overgangsbestemmelser for spillere under 15 år:
§ 4-1. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Overgang/utlån av amatørspiller over 15 år:
§ 6-1. Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Nåværende klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt. Etter at nåværende klubb er underrettet, skal det gå rimelig tid før spilleren kontaktes. 

Bestemmelsene i §§ 4 og 6 gjelder kun for overgangssituasjonen og sier ikke noe om det som gjelder der det er snakk om trening. For de sistnevnte tilfeller må en derfor falle tilbake på den generelle regel i § 1-3 som altså krever nåværende klubbs aksept. En ren orientering er således ikke tilstrekkelig.

Kalender

Februar
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket